Pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas

Har inga som helst krav p dig som ev svarar vad gller lder/utseende eller ursprung ...S kom o hmta mig nu under Torsdagen eller Fredagen frn Etuna..Siya ay naulila sa batang edad at pinalaki ng kanyang tiyuhing si Abu Talib.Siya ay kalaunang nagtrabaho bilang isang mangangalakal gayundin din bilang isang pastol at unang nakapag-asawa sa edad na 25.Napakahabang panahon ng pagpipilit na lipulin ang lahat ng mga Muslim upang mabura nila sa kasaysayan ng Pilipinas ang Relihiyong Islam, ngunit sila ay nabigo, hanggang sa ang pamumuno ng mga Kastila ay magwakas noong 1898 nang agawin ng bansang Amerika ang Pilipinas.Lumasap man ng pansamantalang pagkalupig ang bansang Pilipinas, ang Relihiyong Islam na bigay ng Dakilang Lumikha ay mananatiling nakatayo at matatag na kailanman ay hindi matitinag.Dahil dito, si Muhammad ay itinuturing ng mga Muslim na tagapagpanumbalik ng hindi nalikong(uncorrupted) orihinal na monteistikong pananampalataya (islām) ni Adan, Noe, Abraham, Moises, Hesus at iba pang mga propeta.Siya ay ipinanganak noong 570 CE sa siyudad ng Arabia na Mecca.

Namayani ang mga Kastila sa bansang Pilipinas sa loob ng may apat na raang taon (400).

Sa pagiging hindi masaya sa kanyang buhay, siya ay tumungo sa isang kweba sa mga paligid na kabundukan upang magnilay nilay.

Ayon sa mga paniniwalang Islamiko, dito sa lugar na ito sa edad na 40 sa buwan ng Ramadan nang kanyang matanggap ang unang pahayag mula sa diyos.

S fr jag ta o strippa dansa sexigt med min kropp frqmfr er n.

hihi Du finns max 3 timmar frn Eskilstuna eller s lnge du hmtar mig frn Etuna .

Leave a Reply